13 października 2018 roku w ZSS nr 1 STO w Poznaniu odbędzie się seminarium dla nauczycieli matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych na temat „Surface and deep approach in the classroom” („Powierzchowne i głębokie nauczanie i uczenie się”), które poprowadzi Lambrecht Spijkerboer, holenderski trener nauczycieli matematyki.

Organizatorami tego wydarzenia są Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STOSpotkanie odbędzie się  w godz. 10:00 – 16:00 w ZSS nr 1 STO w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 154. Seminarium współfinansowane jest z środków z grantu pozyskanego z Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w konkursie FUND_AKCJA.

Udział w seminarium jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa. Podczas spotkania przepracowane zostaną następujące tematy:

    • Surface and deep approach in learning

Celem tej części spotkania będzie między innymi uświadomienie sobie następstw realizacji na lekcji zadań odtwórczych i tych, które wymagają od nauczyciela takiej organizacji pracy, aby zachęcić uczniów do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów.

    • Classroom consequences

Nowe pomysły na edukację można bezpośrednio powiązać z codzienną praktyką, co może przyczynić się do wzrostu jej efektywności. Podyskutujemy o tym jakie metody i formy pracy na lekcji wybrać by wpłynąć na świadomy i aktywny rozwój ucznia?

    • Assessment

Jak ocenić możliwości uczniów? Jak odkryć zdolności i braki ucznia? Temat ten przepracujemy w oparciu o przyniesione przez uczestników spotkania testy.

Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Organizatorzy nie zapewniają pełnego tłumaczenia, będzie jednak zorganizowana pomoc językowa.