Lambrecht SpijkerboerLambrecht Spijkerboer odwiedza Poznań nie po raz pierwszy. Dał się już poznać  nauczycielom matematyki oraz studentom jako bogaty w wiedzę i doświadczenie trener od prowokowania nauczycieli do organizacji środowiska pracy ucznia bogatego w szeroki wachlarz aktywności. Pan Spijkerboer prowadził zajęcia na WMiI UAM w Poznaniu, uczestniczył w spotkaniach metodycznych z nauczycielami z kilku poznańskich szkół.

Lambrecht Spijkerboer przez 12 lat był nauczycielem przedmiotów ścisłych oraz matematyki w szkole średniej, następnie pracował  w roli  trenera nauczycieli College in Utrecht. gdzie zajmował się doskonaleniem procesu nauczania i organizacji szkoły. Jest autorem kilku autorskich programów dla nauczycieli, mających na celu poprawę procesu edukacji i uczynienie go bardziej interesującym dla uczniów. Od 2016 roku pracuje w SPIJKERBOER STA, prywatnej firmie doradczej ds. edukacji. Jego głównym zainteresowaniem jest dostarczanie nauczycielom informacji zwrotnej na temat doskonalenia procesu dydaktycznego.
Lambrecht Spijkerboer jest organizatorem międzynarodowej szkoły dla przyszłych nauczycieli oraz młodych nauczycieli matematyki, Quality Class, która organizowana od około 20 lat towarzyszy międzynarodowym konferencjom dydaktycznym, i gromadzi zainteresowanych z całej Europy. Jest członkiem komitetów naukowych międzynarodowych konferencji z zakresu dydaktyki matematyki między innymi CME oraz CIEAEM.